De zomermarkt op 26 mei jl. heeft een prachtig bedrag van 6.000 euro opgebracht. Met dit geld is het mogelijk om de kosten van de activiteiten van Welzijn Vianen zo laag mogelijk te houden (in het bijzonder het jaarlijkse kerstdiner). Met dank aan de sponsoren en vrijwilligers voor hun bijdrage en inzet.