mantelzorg
wijkwinkel
buurtbemiddeling
activiteiten
welzijnscoaches
vervoer
over ons
onze resultaten

Inwonersinitiatieven
Heb jij een goed idee voor jouw wijk of buurt dat bijdraagt aan leefbaarheid en het welzijn van de inwoners? Of heb je juist een idee voor de stad? Wil jij samen met anderen graag een activiteit organiseren, maar weet je niet goed hoe dit aan te pakken? Of ben je benieuwd naar andere ideeën of initiatieven in de wijk of stad waar je mee wilt samenwerken of waar je graag bij aan wilt sluiten?

De adviseur Inwonersinitiatieven en de wijkambassadeur bieden organisatorische ondersteuning.
Dit houdt in dat hij/ zij jou kunnen helpen bij het vormgeven van jouw plan en de verbinding aan te gaan met andere inwoners en/of activiteiten. Wat is er nodig om de activiteit op te zetten? Sluit het aan bij wensen van andere inwoners? Welke middelen zijn er nodig?
Als het plan onder de voorwaarden van een inwonersinitiatief valt dan is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de gemeente.

Adviseur Inwonersinitiatieven Welzijn Vianen/ Open Huiskamer Vianen
Voor een sociaal initiatief/ activiteit in uw omgeving kunt u contact opnemen met Mariska Eiflaar (adviseur Inwonersinitiatieven)
06 459 367 58
Openhuiskamer@welzijnvianen.nl

Voorbeelden van ideeën:
• de start van lotgenotencontacten
• een kookproject voor eenzame mensen
• een mama/ pappa café
• een sportclubje voor jongeren met een beperking

Subsidie
De subsidie wordt verstrekt aan inwonersinitiatieven van georganiseerde en ongeorganiseerde inwoners. Initiatiefnemers mogen wel ondersteund worden door een welzijnsstichting of andere professional.

Voorwaarden voor subsidie sociaal initiatief
• Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de doelstelling: het vergroten van
de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden.
• Er moet bij de doelgroep een behoefte bestaan aan het betreffende initiatief.
• De aanvrager is woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden.
• Inzet door vrijwilligers
• Het initiatief heeft als doelstelling: het verbeteren/ versterken van de leefbaarheid, onderlinge contacten en vitaliteit in mijn woonomgeving (dorp, wijk, buurt, straat)

Wijkambassadeur
Je kunt ook contact opnemen met de wijkambassadeur, Marjon van Driel van gemeente Vijfheerenlanden.
m.van.driel@vijfheerenlanden.nl
06 53 56 39 86

Zij helpt je graag bij ideeën (fysiek), zoals:
• een plein of parkje mooier maken
• een idee om overlast van jongeren terug te dringen
• het opzetten van een buurtkrant of een website voor de wijk
• het organiseren van een schoonmaakactie
• een plan om bewoners bij de wijk, de buurt of de straat te betrekken

Voorwaarden voor subsidie fysiek initiatief
• Inwoners blijven eigenaar en verantwoordelijk voor het initiatief
• Het initiatief wordt ingediend door inwoners.
• Er wordt geen subsidie verleent voor eten en drinken.
• Inzet door vrijwilligers.
• De aanvrager is woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden.
• Het initiatief heeft als doelstelling: het verbeteren/ versterken van de leefbaarheid, onderlinge contacten en vitaliteit in mijn woonomgeving (dorp, wijk, buurt, straat).

Een subsidie kan ook worden aangevraagd via de website www.vijfheerenlanden.nl
via de link ‘subsidie’.

Stuur ons een bericht

    Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website zoals omschreven in onze privacy verklaring (https://www.welzijnvianen.nl/privacy-verklaring).