mantelzorg
wijkwinkel
buurtbemiddeling
activiteiten
welzijnscoaches
vervoer
over ons
onze resultaten

over ons

Onze aandacht geeft Wel Zijn

Iedereen die bij Welzijn Vianen aanklopt, kan rekenen op een oprecht luisterend oor. We kijken altijd naar wat iemand zelf aan mogelijkheden heeft en hoe die betekenis kan hebben voor anderen.

Vervolgens doen we wat nodig is. Altijd op maat. Vraaggericht. En meedenkend op een creatieve manier.

We hebben verbindingen overal in de Viaanse samenleving, met al onze 140 vrijwilligers en ons team van medewerkers. We zijn een wendbare club en vinden altijd een passende oplossing. Is het niet bij ons, dan wel elders in het warme sociale netwerk dat we in Vianen hebben.

Dat is ons recept om mensen in beweging te krijgen. Zodat iedereen naar vermogen actief mee kan doen. Want uiteindelijk wil iedereen dat. Meedoen. Om zin te geven aan zijn bestaan.

  • We geven oprechte aandacht
  • Hebben snelle/korte lijnen: verbindend
  • Bieden maatwerk/doen wat nodig is

Daarnaast verzorgt Welzijn Vianen de coördinatie van hét online platform voor vrijwillige hulp: Vianenvoorelkaar.nl en de Open Huiskamer in de Prenter. De vrijwilligers en medewerkers van Welzijn Vianen werken vanaf twee locaties in Vianen: Hof van Batenstein en in de Prenter.

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid voor Welzijn Vianen
en er is een vacature Adviseur MantelzorgVHL (i.v.m. zwangerschapsverlof)

Welzijn Vianen heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties aftrekbaar van de belasting. Tevens kunnen mensen met een uitkering bij ons aan de slag als vrijwilliger.

RSIN- nummer van Welzijn Vianen: 0089.33.558 

 

Team van Welzijn Vianen

Nieske Blaauw
Directeur
Overall verantwoordelijk: beleid, financiën, personeel en organisatie

“Ik ben een enthousiaste doener met een scherpe blik. Ik zie veel mogelijkheden om in onze mooie gemeente de participatiesamenleving ‘een schop vooruit’ te geven. Daarom voel ik me erg op mijn plek bij Welzijn Vianen: een organisatie die het in haar DNA heeft iedereen naar vermogen mee te laten doen.”

Werkplek: Hof van Batenstein, aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

n.blaauw@welzijnvianen.nl, 06-10656314

 

Carolien Harbers
Coördinator mantelzorg
Ondersteunen mantelzorgers, Alzheimercafé, adviesraad sociaal domein

“Ik houd ervan om met mensen in gesprek te gaan, te luisteren naar hun behoeften, en deze samen met de klant te vertalen naar mogelijke oplossingen/ideeën. Ik ben: ondernemend, creatief, leergierig, belangstellend. Inspiratie voor mijn werk haal ik uit verhalen van mensen en  samenwerking met anderen, want samen kom je verder!” 

Werkplek: De Prenter, aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag

c.harbers@welzijnvianen.nl, 06-40173088

Linked in:  https://www.linkedin.com/in/carolienharbers/

 

Jette Bertels
Coördinator buurtbemiddeling

“Ik word enthousiast als ik vrijwilligers zo kan motiveren, stimuleren en begeleiden dat ze energie, plezier en voldoening uit hun werk halen. Bij buurtbemiddeling Vianen gaan zij de uitdaging aan om conflicten te helpen oplossen zodat buren weer veilig en prettig naast elkaar kunnen wonen.”

Werkplek: Hof van Batenstein, aanwezig op maandag en donderdag, telefonische bereikbaar van maandag t/m donderdag

j.bertels@welzijnvianen.nl, 06-479 202 29

Linkedin:  https://nl.linkedin.com/in/jettebertels

 

Janny Liebe
Welzijnscoach | Ouderenconsulent |Medewerker Sociaal Team
Cliëntondersteuning, huisbezoeken, samenwerking eerstelijnszorgverleners, Welzijn op Recept, coördinator Netwerk Wel Thuis, coördinator huiskamer Donjon, Alzheimercafé,  Beursvloer, projecten

“Betrokken, creatief, open, veelzijdig, een doorzetter en humoristisch, zijn woorden en waarden die bij mij passen. In mijn werk sta ik naast de mensen, maak ik gemakkelijk contact en vind ik het prachtig hen te stimuleren om (samen) te zoeken naar oplossingen voor hun wensen, behoeften en/of problemen. Dat alles met oog voor degene tegenover mij en altijd met als doel een groter en beter gevoel van wel-zijn te bewerkstelligen.”

Werkplek: Hof van Batenstein, werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

j.liebe@welzijnvianen.nl,  06-292 702 95


Annemarie Kuurman
Sociaal Werker | Welzijnscoach
Cliëntondersteuning en coaching

Werkplek: De Prenter, werkdagen maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag

a.kuurman@welzijnvianen.nl, 06-837 725 67

Linked in: Annemarie Kuurman | LinkedIn

Désirée Boersma
Coördinator Wijkwinkel
Begeleiden vrijwilligers en klanten van de Wijkwinkel

“De huidige samenleving is best ingewikkeld met al zijn regeltjes en uitzonderingen. Veranderingen gaan steeds sneller, denk hierbij maar aan zaken als Digid, OV-Chipkaart etc. Begrijpelijk dat mensen het soms lastig vinden om hun zaken op orde te krijgen en/of te houden. Ik zie het als mijn uitdaging om deze mensen te ondersteunen op een betrokken, creatieve, geduldige en gedreven manier zodat ze een stap verder komen en weer grip op hun leven krijgen.”

Werkplek: De Prenter, aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

d.boersma@welzijnvianen.nl, 0347 – 344365.


Mariska Eiflaar
Sociaal werker
Wijkwinkel, Coördinator Open Huiskamer en projectleider Maatjes voor Elkaar
Begeleiden vrijwilligers en klanten van de Wijkwinkel, contactpersoon voor open huiskamer In De Prenter: ontmoetings- en activiteitenfunctie voor (zorg)doelgroepen, taallessen

“Mijn missie is mensen helpen om zichzelf te helpen. Ik geloof in de kracht van mensen en begrijp dat deze kracht zich soms onder
de oppervlakte verstopt. Ik help je graag om de draad weer op te pakken en te laten zien wat je zélf kunt doen om je
zaken weer op orde te krijgen.”

Werkplek: De Prenter, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

m.eiflaar@welzijnvianen.nl,  0347-344365, 06-459 367 58


Martijn van Velsen
Medewerker
Wijkwinkel

Werkplek: De Prenter.

m.vanvelsen@welzijnvianen.nl,  0347-344365.

Ada Korevaar
Sociaal Werker | Activiteitenbegeleider
Organiseren activiteiten, ondersteunen van vrijwilligers, verbindingen leggen met andere (welzijns)organisaties.

“Mensen van dienst kunnen zijn hoort bij mij. Ik bezorg bezoekers graag fijne momenten door het aanbieden van activiteiten, zoals sport, spel, educatie, ontspanning en ontmoeting. Zo divers mogelijk dus voor elk wat wils! Ik ben een mensenmens en vind open staan voor, betrouwbaar en klantgericht zijn en positief in het leven staan heel belangrijk.”

Werkplek: Hof van Batenstein, aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

a.korevaar@welzijnvianen.nl, 06-132 445 34

Bertien Hommes
Coördinator vervoer
Planning bussen en particulier vervoer, onderhoud bussen, publiciteit 

“Ik ben kordaat en daadkrachtig. Steek graag de handen uit de mouwen en ben een doener. Ik ben open en eerlijk. Bij welzijn Vianen probeer ik mijn vrijwilligers te enthousiasmeren om zoveel mogelijk klanten op tijd te vervoeren van A naar B”

Werkplek: Hof van Batenstein, aanwezig maandag t/m vrijdagochtend van 8.00 – 12.30 u.

b.hommes@welzijnvianen.nl, 06-417 562 26

 

Coby Oosterbeek
Administratief | financieel medewerker
Administratie, algemene bureauondersteuning

“De financiële stroom goed laten verlopen, daar word ik heel blij van. En dat ook nog eens bij een organisatie die midden in Viaanse samenleving staat. Als echte Viaanees werk ik daarom al jaren met heel veel plezier bij Welzijn Vianen.”

Werkplek: Hof van Batenstein, aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, vrijdagochtend

c.oosterbeek@welzijnvianen.nl, 0347- 374097


Simone Visser

Simone Visser
Coördinator Communicatie & Vianenvoorelkaar.nl
Verantwoordelijk voor de werkzaamheden die samenhangen met de exploitatie en de doorontwikkeling van Vianenvoorelkaar.

“Mijn hart ligt bij creëren, verbinden en organiseren. Via Vianenvoorelkaar.nl creëren we de mogelijkheid voor het verbinden van hulpvragers en hulpaanbieders. Ik krijg er energie van om op een creatieve manier er voor te zorgen dat steeds meer mensen Vianenvoorelkaar.nl weten te vinden en gebruiken.”

Werkplek: Hof van Batenstein, aanwezig op dinsdag en donderdag

s.visser@welzijnvianen.nl, 06-420 923 37

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simonevisser/


Pleunie den Besten 
Bureau Ondersteuner
Ondersteunen van de Wijkwinkel en bij Netwerk Wel Thuis

Met mijn enthousiaste, gedreven en behulpzame karakter voel ik mij op mijn plek binnen het team van Welzijn Vianen.  De kernwaarden van Welzijn Vianen; oprechte aandacht, korte lijnen & doen wat nodig is, passen mij. Ik ondersteun diverse medewerkers en geniet van het meedenken en de creativiteit die ik hierin kwijt kan.

Werkplek: De Prenter, aanwezig op maandagochtend, dinsdag, woensdagmiddag en donderdagochtend.

p.den.besten@welzijnvianen.nl, 0347-374097

Vrijwilligers van Welzijn Vianen

Al onze 140 vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst met Welzijn Vianen ondertekend. Daarin is vastgelegd wat zij van ons mogen verwachten en de organisatie van hen. Ook betekent dit dat zij verzekerd zijn tijdens het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk. Startende vrijwilligers ontvangen daarnaast een welkomstboekje en goede begeleiding.

 

Bestuur van Welzijn Vianen

Het onbezoldigde bestuur van Welzijn Vianen bestaat uit maximaal 5 personen. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaar met maximaal één herbenoeming. Het bestuur is bereikbaar via de directeur: Nieske Blaauw; n.blaauw@welzijnvianen.nl.

Voorzitter: Ann Meijer, einde 1e termijn 1 maart 2020.

Vice voorzitter en portefeuille vrijwilligerszaken: Toos Boumeester, einde 1e termijn 1 maart 2020.

Penningmeester: Willem van Essel, einde 1e termijn 1 januari 2023

Algemene zaken: Wil Heestermans, einde 1e termijn 1 sept 2023