mantelzorg
wijkwinkel
buurtbemiddeling
activiteiten
welzijnscoaches
vervoer
over ons
onze resultaten

mantelzorgwaardering

Mensen die langdurig en intensief zorgen voor een naaste in de gemeente Vijfheerenlanden konden tussen 15 juni en 15 september 2019
‘de Mantelzorgwaardering 2019’ aanvragen. Deze cadeaukaart reikt de gemeente Vijfheerenlanden uit aan mantelzorgers, als blijk van waardering voor alles wat zij voor een ander doen.

De sluitingsdatum voor het aanvragen van de waardering is dus inmiddels verlopen. Wil je volgend jaar de cadeaukaart ontvangen? Neem dan contact op met Mantelzorg Vianen.

Indien je voor 15 september 2019 een aanvraag hebt ingediend en je voldoet inderdaad aan de voorwaarden, dan ontvang je rond 10 november de cadeaukaart in de brievenbus.

Vragen?
Bij vragen kun je op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen naar Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen, 0347 – 37 40 97.

Zorg je als inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden voor iemand buiten onze gemeente?
Dan kun je voor informatie over de waardering contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente waar die persoon woont. Voor ondersteuning bij het zorgen voor een ander kun je wel terecht bij Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat diegene psychische problemen of een lichamelijke beperking heeft of langdurig ziek is. Die zorg kan heel breed zijn zoals bijvoorbeeld het doen van het huishouden voor een ander, het helpen met wassen en aankleden, gezelschap houden of de administratie regelen.

Nu zijn er allerlei definities van mantelzorg. Globaal hanteren wij de regel dat wanneer je meer dan acht uur per week onbetaald zorg verleent en dat langer dan drie maanden, je dan bij ons aan kunt kloppen. Maar ook als deze definitie voor jou niet geldt en de zorgvraag je te veel wordt, neem dan vooral eens contact op met onze Coördinator Mantelzorg om te kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Het maakt niet uit of je zorgt voor iemand die in de gemeente Vianen woont of als je zelf een Viaanse inwoner bent en zorgt voor iemand buiten onze gemeente.

Meedenken in het behouden of vinden van de juiste balans
In een persoonlijk gesprek kijken we hoe we je kunnen ontlasten. Welke knelpunten ervaar je?
Wil je bijvoorbeeld meer informatie over het ziektebeeld van de persoon voor wie je zorgt? Misschien heb je allerlei praktische vragen? Of heb je de behoefte aan meer tijd of ontspanning voor jezelf? Waar jouw eigen mogelijkheden ophouden, zoeken wij mee naar bijvoorbeeld een vrijwilliger of logeer- of vakantiemogelijkheid. Aan onze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Contact leggen met andere mantelzorgers
We organiseren allerlei informatieve en ontspannende bijeenkomsten voor mantelzorgers. Daarnaast kunnen we je ook in contact brengen met een andere mantelzorger. Het kan opluchten om ervaringen te delen en te merken dat je er niet alleen voor staat.
Eens per maand organiseren we een wisselende activiteit om de batterij weer op te laden en andere mantelzorgers te ontmoeten. Dit heet ‘het Manteluitje’.  Bekijk onze activiteitenkalender voor het actuele aanbod.

Trainingen en workshops
Meerdere keren in het jaar organiseren we uiteenlopende trainingen en workshops. Bijvoorbeeld een training gericht op het behouden van de juiste balans, een eenmalige bijeenkomst over financiële regelingen of een workshop ‘Werk in combinatie met mantelzorg’.
Bekijk onze activiteitenkalender voor het actuele aanbod.

Nieuwsbrief mantelzorg
We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit. Daarin informeren we mantelzorgers over wat op landelijk niveau voor hen interessant is (bepaalde fiscale regelingen, mogelijkheden rond zorgverlof voor werknemers of extra huishoudelijke ondersteuning en nog veel meer). Ook besteden we uiteraard ruimschoots aandacht aan ‘lokaal nieuws’: over cursussen en bijeenkomsten die we organiseren en over gemeentelijk beleid dat interessant is voor mantelzorgers.

Waardering voor jou als mantelzorger
Ieder jaar verzorgt Mantelzorg Vianen rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg (10 november) een ‘verwendag’ en een uitreiking van een cadeau als blijk van waardering voor al het werk dat mantelzorgers doen. In alle gemeenten in Nederland wordt deze dag en waardering op een andere manier ingevuld. Wat vooral centraal staat is de mantelzorger in het zonnetje te zetten.

Als je je als mantelzorger bij Mantelzorg Vianen inschrijft, ontvang je ieder jaar een uitnodiging voor deze Dag van de Mantelzorg en ontvang je een cadeau.
Inschrijven bij Mantelzorg Vianen is gratis.

Wandelen met andere mantelzorgers
Op zes donderdagochtenden organiseert Mantelzorg Vianen wandelingen door Vianen en omgeving. De wandelingen worden begeleid door de coördinator en vrijwilligers van Mantelzorg Vianen. Telkens wordt er op een andere locatie locatie in Vianen gestart en wandelt de groep ongeveer 5 kilometer. Daarbij krijgt men iedere wandeling van de coördinator Mantelzorg Vianen een korte opdracht om uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld opdrachten op het gebied van ontspanning en om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast voorziet de coördinator de deelnemers van allerlei tips om de zorg voor een naaste vol te kunnen blijven houden. Maar het doel is vooral om te genieten van de mooie omgeving rondom Vianen. De wandelgroep die nu gestart is zit vol maar in het najaar start mogelijk weer een nieuwe wandelgroep. 

Zorgt u ook langdurig en onbetaald voor uw ouder, partner, vriend(in), kind of buur? Dan kan het prettig zijn om in contact te komen met andere mantelzorgers die weten hoe het is om voor een ander te zorgen.Heeft u interesse om aan een volgende wandelgroep deel te nemen? Laat het ons weten. Stuur dan voor 30 juni een mail naar: mantelzorg@welzijnvianen.nl. Geef in uw mail aan welke dagen en tijden u het beste uitkomen. 

‘’De gemeente Vianen heeft oog voor de inzet van mantelzorgers. Als blijk van waardering worden mantelzorgers, die minstens acht uur per week en minimaal 3 maanden voor iemand zorgen, daarom op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2019) getrakteerd op een leuke dag en een cadeau.

Ben je mantelzorger? Als je je als mantelzorger bij Mantelzorg Vianen inschrijft, dan ontvang je onze Mantelmagazine, uitnodigingen voor bijeenkomsten en krijg je ieder jaar een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg en ontvang je een cadeau.

Kinderen en jongeren die thuis extra taken hebben of zich zorgen maken omdat een gezinslid dat ziek, lichamelijk/geestelijk beperkt, verslaafd, in de war of depressief is, worden jonge mantelzorgers genoemd. Zoals een zus die een spierziekte heeft, een vader die verslaafd is of een moeder die depressief is. Deze situatie kan een grote impact hebben op kinderen in een gezin.

Wij ondersteunen deze jongeren bijvoorbeeld door mee te denken zodat het zorgen een niet al te zware belasting wordt.

Ken of ben je een jonge mantelzorger? Neem dan contact met ons op. We maken dan graag een afspraak met je voor een persoonlijk gesprek.

We brengen eens per kwartaal het ‘Mantelmagazine’ uit. Daarin informeren we mantelzorgers over wat op landelijk niveau voor hen interessant is (bepaalde fiscale regelingen, mogelijkheden rond zorgverlof voor werknemers of extra huishoudelijke ondersteuning en nog veel meer). Ook besteden we uiteraard ruimschoots aandacht aan ‘lokaal nieuws’: over cursussen en bijeenkomsten die we organiseren en over gemeentelijk beleid dat interessant is voor mantelzorgers.

Lees hier het mantelmagazine nr 3 Vianen.

Mantelzorg Vianen
Bezoekadres: De Prenter. Grote Geusplein 1 in Vianen

Coördinator Carolien Harbers
0347-37 40 97 of mantelzorg@welzijnvianen.nl

Mantelzorg Vianen werkt alleen op afspraak. Neem voor het maken van een afspraak gerust contact met ons op.