13 februari j.l. is onze collega Lydia van Diermen van de Wijkwinkel in de bloemen gezet door Team Sportserintvice Vianen voor intermediair van het jaar!

Lydia is intermediair van het Jeugdfonds Sport Utrecht en zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens toch kunnen sporten bij een sportvereniging. Het afgelopen jaar deed zij in gemeente Vijfheerenlanden (kern Vianen) de meeste aanvragen.Lydia ontving van buurtsportcoach Tessa Brouwer een mooie bos bloemen en, omdat de FC Utrecht gemeenteweken in volle gang zijn, 4 kaarten voor de wedstrijd FC Utrecht – Excelsior op 23 februari!