Zondagochtend bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van ons bestuurslid Henk Nieuwenhuis. Henk heeft de afgelopen 3 jaar de functie van penningsmeester vervuld. Zeker in het begin een taaie klus waar hij zich goed in vastbeet. Welzijn Vianen is hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Henk was een man met vele interesses die nog vol in het leven stond. Het afgelopen jaar werd weliswaar gekenmerkt door gezondheidsproblemen, maar 3 weken geleden was hij weer bij onze bestuursvergadering aanwezig en voelde hij zich vol goede moed.

Wij wensen Reiny en de verdere familie veel sterkte en liefde dit grote verlies te boven te komen.