Mantelzorg

Het steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand in hun directe leefomgeving. Dit kan iemand zijn die psychische problemen heeft, langdurig ziek, gehandicapt, of verslaafd is. Dit kan een van je ouders zijn, je kind, je partner, je broer of zus maar ook vriend of buur.

Begeleiding richting duurzaam geluk

Een welzijnscoach gaat samen met je op zoek naar een activiteit. De coaches zijn goed op de hoogte van activiteiten en voorzieningen in Vianen. Op basis van jouw interesses, talenten, wensen en behoeften, onderzoeken ze welke activiteit bij jou past. Ondanks evt. problemen, klachten of beperkingen kijken ze vooral naar wat je nog wél kan!

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling zorgt dat buren met elkaar in gesprek gaan over irritaties om zo conflicten te voorkomen. Het is gratis en voor iedereen in Vianen beschikbaar. Als er tussen jou en je buren iets speelt dan helpen de bemiddelaars je met luisteren naar elkaar, begrip krijgen voor elkaar en afspraken maken met elkaar. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers.

Hulp bij administratie of invullen belastingformulieren

De Wijkwinkel is een steunpunt voor inwoners van Vianen. Zij kunnen hier terecht met uiteenlopende vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het begrijpen van een officiële brief, het bellen met een instantie, het aanvragen van een toeslag of financiële bijdrage. De Wijkwinkel werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. De Wijkwinkel organiseert ook Nederlandse taallessen.

Lees verder…

Vragen rond welzijn en wonen voor ouderen

De ouderenconsulent helpt ouderen op veel gebieden. Zowel thuiswonende ouderen als ouderen in zorginstellingen kunnen een afspraak maken met de consulent. Samen met de consulent wordt er een passende oplossing gevonden voor iets dat speelt in het leven van iemand. Ook kinderen, andere familieleden of mantelzorgers kunnen de ouderenconsulent inschakelen bij vragen.

Hulp in en om het huis

Vianenvoorelkaar.nl is de online marktplaats voor vrijwillige hulp in Vianen en omgeving. Hier kun je burenhulp, eenmalige klussen en regelmatige ondersteuning vinden. Heb je hulp nodig of wil je juist wel eens iemand helpen, dan kan je je inschrijven op Vianenvoorelkaar.nl. De website is zowel voor particulieren als maatschappelijke organisaties.

Vervoer

De Plusbussen brengen mensen die slecht ter been zijn tegen een klein vergoeding naar een bestemming in Vianen en omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ritje naar de markt, naar een tuincentrum, naar een activiteit of naar één van de ziekenhuizen in de buurt. Ook mensen die rolstoelgebonden zijn, kunnen mee. De chauffeurs en bijrijders doen dit allemaal op vrijwillige basis.