Denk jij mee?

Burenhulp kan klein en licht zijn, zoals het doen van een boodschap, helpen in de tuin, of de vuilnisbak aan straat zetten voor de moeilijk lopende buurvrouw. Maar ook hulp die complexer is of langer duurt komt voor: iemand helpen met revalidatie-oefeningen, wekelijks een luisterend oor bieden aan een weduwnaar, dagelijks even kort omzien naar de buurvrouw. Door allerlei ontwikkelingen is het de verwachting dat er een groter beroep op buren wordt gedaan. Hoe reëel is dat?

Tijdens een discussieavond verkennen we de (on)mogelijkheden van burenhulp. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Netwerk Wel Thuis. Dit is een netwerk (begeleid door Welzijn Vianen) van professionele- en vrijwilligersorganisaties die samenwerken om goede ondersteuning te geven aan thuiswonende kwetsbare inwoners.

De avond wordt begeleid door Petra van der Horst, projectleider ‘aanpak eenzaamheid’ gemeente VHL en deskundige op het gebied van omgaan met kwetsbare inwoners (www.kwetsbaarheidindewijk.nl). Na een interactieve presentatie waarin een schets wordt gegeven van maatschappelijke ontwikkelingen gaan we aan de slag met een aantal vragen zoals: Wat is burenhulp? Waar liggen de grenzen als het gaat om het inzetten van burenhulp? Wat is er nodig om burenhulp in een buurt op gang te brengen?

Tijdens deze avond heb je de kans met anderen van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
Met de uitkomsten kan het Netwerk Wel Thuis verder aan de slag om uit te werken hoe burenhulp een plek kan krijgen in de ondersteuning aan kwetsbare inwoners in Vianen.

Wanneer: Dinsdag 4 juni 2019
Inloop: vanaf 17.30 uur met een broodje,
Aanvang: 18.00 uur
Afronding: voor 20.30 uur.
Waar: in Vianen centrum
Toegang: gratis

Kom ji ook?
Geef je op door op onderstaande deze link te klikken.